• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

ปัญหาทั่วๆไปที่พบในโซลินอยด์วาล์วอาจรวมถึงสิ่งต่อแต่นี้ไป:

Started by pkpublisher, August 20, 2023, 11:29:39 AM

Previous topic - Next topic

pkpublisher

ความไม่ประสบผลสำเร็จของวาล์ว: โซลินอยด์วาล์วอาจเจอกับความล้มเหลวทางกลไกหรือทางไฟฟ้า ความล้มเหลวทางกลไกอาจเกิดจากการผุกร่อน การสั่งสมของเศษขยะ หรือการตำหนิดตั้งที่ไม่เหมาะสม ความไม่ประสบผลสำเร็จทางไฟฟ้าบางทีอาจมีเหตุที่เกิดจากการลัดวงจร ขดลวดไหม้ หรือปัญหาด้านสายไฟ

การรั่วไหล: การรั่วสามารถเกิดขึ้นได้ในโซลินอยด์วาล์วเพราะว่าซีลหรือปะเก็นเสียหาย สิ่งนี้สามารถส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่มีสมรรถนะและก็ระบบบางทีอาจเสียหายได้

ปัญหาด้านคอยล์: คอยล์ในโซลินอยด์วาล์วอาจเผชิญกับปัญหา ดังเช่น ความร้อนสูงเหลือเกิน ฉนวนแตก หรือคอยล์ไหม้ ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากแรงกดดันไฟฟ้าที่มากเกินไป ไฟดึง หรือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

การอุดตัน: โซลินอยด์วาล์วบางทีอาจอุดตันจากสิ่งปลอมปนหรือเศษขยะในของเหลว สิ่งนี้สามารถกีดขวางลักษณะการทำงานของวาล์วที่สมควรรวมทั้งทำให้การไหลลดลงหรืออุดตันอย่างสมบูรณ์

การตำหนิดของวาล์ว: บางครั้งบางคราว โซลินอยด์วาล์วบางทีอาจติดอยู่ในตำแหน่งเปิดหรือปิด โดยไม่ตอบสนองต่อสัญญาณกระแสไฟฟ้า อาจเป็นเพราะเนื่องจากเครื่องกีดขวางทางกล การหลอมลื่นที่ไม่เหมาะสม หรือการสั่งสมของสิ่งสกปรก

ความปั่นป่วนของแรงกดดันไฟฟ้า: ความเคลื่อนไหวของแรงกดดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจส่งผลต่อคุณภาพของโซลินอยด์วาล์ว ความเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้แนวทางการทำงานของวาล์วไม่สม่ำเสมอ การเปิดหรือปิดที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือการทำงานล้มเหลว

ของเหลวที่ถูกกันไม่ได้: โซลินอยด์วาล์วได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดแจงกับของเหลวบางประเภท การใช้ของไหลที่เข้ากันมิได้อาจก่อให้มีการกัดเซาะ การย่อยสลายของอุปกรณ์วาล์ว หรือการทำงานเปลี่ยนไปจากปกติ

เพื่อลดปัญหาพวกนี้ การบำรุงรักษา การพิจารณา และแนวทางการทำความสะอาดโซลินอยด์วาล์วบ่อยๆก็เลยมีความจำเป็น สิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่ามีการติดตั้งที่เหมาะสม ใช้แรงกดดันกระแสไฟฟ้าที่ถูกต้อง รวมทั้งเลือกวาล์วที่เหมาะสมกับการใช้งานที่อยาก
Tags : solenoidvalve